REGULAMENT CAMPANIE "RASPLATIM PARTICIPAREA TA IN OPEN - 2012"

1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Campania se desfasoara pe site-ul www.axioma.ro in perioada 21 iunie – 15 decembrie 2012 - perioada in care se fac inscrierile participantilor pentru extragere.

1.2. Extragerea va avea loc luni, 17 decembrie 2012.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La campania pot participa doar persoanele fizice care au urmat unul dintre Cursurile Open Axioma Solutions prezentate pe www.axiomasolutions.ro si www.salesprocess.ro in perioada 21 iunie – 15 decembrie 2012 si au devenit fani ai paginii oficiale Axioma Solutions de pe Facebook apasand butonul Like (http://www.facebook.com/AxiomaSolutions). Ambele actiuni sunt obligatorii pentru participarea la extragerea finala.

2.2. Nu pot participa la campanie angajatii societatii organizatoare, sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora (parinti si copii), precum si societatile comerciale cu care Axioma Solutions are obligatii contractuale pentru organizarea si desfasurarea cursurilor open.

2.3. Nu pot participa la campanie si nu vor putea primi premii persoanele fizice cu varsta sub 18 ani.

2.4. Participantii sunt singurii responsabili de veridicitatea datelor furnizate, iar castigatorul va pierde orice drept asupra premiului in cazul furnizarii unor informatii personale false sau in cazul furnizarii unor informatii personale incomplete la finalul campaniei.

2.5. Nu pot participa la campanie persoanele care au urmat cursurile open organizate de Axioma Solutions in perioada 21 iunie – 15 decembrie 2012 cu titlul graguit.

3. CLAUZE PREMIU:

3.1. Premiile acordate prin extragerea la sorti sunt:

· Categoria I: 1 bucata noul iPad

· Categoria II: 2 bucati Smartphone

· Categoria III: 5 Participari individuale la un curs open Axioma Solutions, la alegere

· Categoria IV: 10 Tricouri “Casual Friday T-shirt”

· Categoria V: 20 Cani “Axioma Office Cup”

in valoare totala minima de 12.899 RON.

3.2. Premiile se vor desemna pe categorii conform urmatorului mecanism: Extragerea va incepe cu desemnarea premiului din Categoria I si va continua succesiv cu celelalte categorii dupa cum urmeaza: Categoria II, Categoria III, Categoria IV, Categoria V. Odata desemnat castigator la una din categorii, participantul la campanie va fi exclus din extragerea pentru urmatoarele categorii.

Dupa anuntarea castigatorilor si validarea premiilor desemnate dintr-o anumita categorie se va trece la extragerea din urmatoarea categorie. In cazul in care castigatorul desemnat intr-o categorie va prefera un premiu dintr-o categorie inferioara, conform punctului 3.5, se va efectua inca o extragere pentru categoria in care s-a disponibilizat premiul.

3.3. Castigatorii vor fi informati de catre echipa Axioma printr-un e-mail si vor trebui sa furnizeze, la sfarsitul campaniei, urmatoarele informatii: numele si prenumele din cartea de identitate, numar telefon si CNP.

3.4. Odata instiintat castigatorul, acesta trebuie sa ridice premiul personal de la sediul Axioma Solutions la data convenita cu Organizatorul (SC Axioma Solutions SRL). De asemenea, acesta va prezenta un document de identificare al caror date trebuie sa corespunda cu cele furnizate la inregistrarea in campania promotionala. In caz contrar, castigatorul nu va intra in posesia premiului, iar acesta va ramane la Organizatorul campaniei pentru a fi redistribuit.

3.5. Castigatorul poate schimba premiul desemnat cu un premiu dintr-o categorie inferioara. De exemplu, castigatorul desemnat pentru un premiu din Categoria II (Smartphone), poate renunta la premiul in favorea unui premiu din Categoria III (Curs Open), Categoria IV (Casual Friday T-shirt) sau Categoria V (Axioma Office Cup).

3.6. Castigatorul poate ceda premiul unei terte persoane, cu conditia ca numele persoanei beneficiare si datele de identificare sus mentionate sa fie furnizate impreuna cu datele castigatorului. In cazul in care castigatorul sau beneficiarul desemnat de castigator nu se prezinta la locul si data mentionate de Organizator premiul va ramane la Organizatorul campaniei.

3.7. Castigatorul nu poate cere schimbarea valorii premiului in bani. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat.

3.8. In cazul premiilor din Categoria III, castigatorii pot beneficia de oricare CURS in format OPEN organizat de Axioma Solutions intr-o perioada de 6 luni de la desemnarea premiilor. Dupa scurgerea perioadei de 6 luni, voucherul de participare la curs va fi anulat.

3.9. In cazul premiilor din Categoria I si II, organizatorul nu garanteaza calitatea si alte aspecte legate de buna fructificare a Premiului. Pentru reclamatii, castigatorul se va adresa furnizorului de produse. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse castigatorului sau unor terte persoane, ca urmare sau in legatura cu utilizarea Premiului.

4. CONFIDENTIALITATEA DATELOR.

4.1. Prin inscriere in campania promotionala castigatorul intelege si isi da acordul implicit ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare sau de alta natura impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

5. CLAUZE FINALE

5.1. Imaginile din materialele promotionale sunt cu titlu de prezentare.

5.2. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea tuturor regulilor mentionate anterior, cat si eventuale decizii privind desfasurarea campaniei luate de catre Organizator si anuntate in timp util, care nu sunt mentionate in acest Regulament.

5.3. In cazul unor circumstante neprevazute, Organizatorul are dreptul sa amane, suspende sau modifice, total sau partial campania, acest aspect fiind comunicat de catre Organizator in timp util.

5.4. Termenii si conditiile de promovare vor fi guvernate de legile din Romania. Pentru orice problema de natura juridica care ar putea aparea in decursul campaniei, participantii si Organizatorul vor fi supusi jurisdictiei instantelor de drept comun din Romania.